Home Studenti Program Euro200
Program Euro200 PDF Imprimare Email
Luni, 13 Aprilie 2020 00:00
Programul "EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2020.
Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt studenţii din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iaşi, în vârstă de până la 26 de ani, proveniţi din familii cu venituri brute lunare sub 250 RON pe membru de familie.


C
omponenţa comisiei de analiză a dosarelor pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare:
1. Conf. univ.dr.ing. Ovidiu Ursaru, prodecan – preşedinte
2. Ing. Daniela Bărbuţă, secretar şef facultate – membru
3. Dr. ing.Gina Corban, administrator şef facultate – membru

Studenţii care îndeplinesc condiţiile pentru solicitarea ajutorului financiar în vederea achiziţionării unui calculator sunt invitaţi să trimită prin email, la adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , cererea și scanări ale actelor doveditoare până pe data de 17.04.2020, ora 12:00.

Studenţii vor prezenta un dosar plic pe care se va înscrie cu majuscule numele, iniţiala tatălui, prenumele, facultatea, secţia, anul, grupa şi următoarele documente:
cerere tipizată
• copia actului de identitate a solicitantului
• copii ale actelor de identitate pentru părinţi
• copii ale actelor de identitate pentru fraţii care au peste 14 ani şi copia certificatelor de naştere pentru fraţii cărora nu li s-au eliberat încă alte acte de identitate
• adeverinţe de venit brut în original ale membrilor familiei pe luna anterioară depunerii dosarului, în original, cu număr de înregistrare şi ştampila rotundă a instituţiei
• declaraţie pe propria răspundere a solicitantului în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut (250 RON pe membru de familie) şi că dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard


Ultima actualizare în Marţi, 14 Aprilie 2020 14:31