Sisteme cu conectare multiplexată şi control distribuit PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DS601
Numar credite 5
Specializarea
Radiocomunicaţii digitale
Obiective
Cunoaştrea principalelor aspecte ale tehnicilor de interconectare ale sistemelor cu magistrale seriale de tip CAN, învăţarea protocoalelor specifice CAN. Transferul şi recepţia datelor, controlul erorilor, selfdiagnoză, minimizare erori, viteza de transfer pe magistrală, priorităţi; Studiul principiilor de funcţionare a sistemelor cu conectare multiplexată şi a sistemelor distribuite; Familiarizarea cu principalele metode de transfer de date pe magistralele multiplexate şi interpretarea acestora la recepţie cu aplicabilitate în prevenirea sau alarmarea utilizatorilor în cazul unor avarii; Înţelegerea rolului tehnicilor numerice în sistemele distribuite şi cu conectare multiplexată; aplicaţiile lor în variate domenii.
Descriptori Sisteme cu magistrală I2C. Sisteme cu cablare multiplexată în medii cu perturbaţii puternice Multiplexarea pe vehicule. Protocoale de comunicaţii seriale cu magistrală multiplexată Sistemul interfaţă universală
cu biţi seriali pentru automobil (A-BUS). Controler în arie de reţea (CAN). Magistrala de date
digitale (D2B). Protocolul CAN.
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Conf.dr.ing. Liliana Vornicu (curs, aplicaţii)

Ultima actualizare în Joi, 19 Noiembrie 2009 16:13