Proiectarea si verificarea cu HDL a circuitelor digitale PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DO508
Numar credite 8
Specializarea
Radiocomunicaţii digitale
Obiective
Studenţii vor însuşi cunoştinţe despre principiile de proiectare şi verificare a circuitelor digitale folosind limbaje de descriere hardware precum şi tehnicile de implementare şi optimizare în dispozitive reconfigurabile FPGA.
Descriptori Circuite digitale, limbaje de descriere hardware, proiectare, verificare, FPGA
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Conf.dr.ing. Dănuţ Burdia (curs, aplicaţii)

Ultima actualizare în Joi, 19 Noiembrie 2009 16:18