Sisteme micromecanice PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DS604
Numar credite 8
Specializarea
Radiocomunicaţii digitale
Obiective
Însuşirea cunoştinţelor legate de microsistmele electromecanice (MEMS); asimilarea informaţiei tehnice legate de tehnologiile de fabricaţie a MEMSurilor, însuşirea cunoştinţelor legate de aplicaţiile MEMS-urilor; instruirea în domeniul proiectării, identificării aplicaţiilor şi descoperirea de valenţe aplicative noi pentru microsenzori, microdetectori şi microactuatori; dezvoltarea aptitudinilor pentru conceperea şi proiectarea de astfel de sisteme.
Descriptori Microsenzori şi microdetectori. Microactuatori. Aplicaţii ale MEMS-urilor
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Şef lucrări.dr.ing. Daniela Ionescu (curs, aplicaţii)

Ultima actualizare în Joi, 19 Noiembrie 2009 16:52