Instrumentatie virtuala PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DT601
Numar credite 6
Specializarea
Reţele de comunicaţii
Obiective
Înţelegerea principiilor de funcţionare si a tehnologiilor ce stau la baza instrumentatiei virtuale. Intelegerea functionarii circuitelor de achizitie si conversie a datelor. Controlul sistemelor de achizitie. Transformarea calculatorului in instrument virtual de masura si control al unui proces.
Descriptori Circuite si sisteme pentru achizitie de date; medii de proiectare grafice; standard de interconectare GPIB, VXI.
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Victor Grigoraş (curs) | Şef lucrări dr.ing. Victor Andrei Maiorescu (aplicaţii)

Ultima actualizare în Joi, 19 Noiembrie 2009 17:55