Surse de alimentare in comutatie PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DS501 SAEA
Numar credite 8
Specializarea
Sisteme avansate în electronica aplicată
Obiective
Conceperea şi proiectarea circuitelor de forţă şi comandă ale surselor de alimentare de curent continuu şi curent alternativ. Metode de eliminare a armonicilor conţinute de curentul absorbit de la reţeaua de alimentare.
Descriptori Se vor deduce ecuaţiile de dimensionare ale convertoarelor de curent continuu şi a invertoarelor în comutaţie precum şi calculul perifericelor circuitelor de comandă integrate.
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Mihai Lucanu  (curs) | Şef lucrări dr.ing. Ovidiu Ursaru (aplicaţii)

Ultima actualizare în Vineri, 20 Noiembrie 2009 11:53