Surse regenerabile de energie. Sisteme de conversie a energiei PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DS502 SAEA
Numar credite 7
Specializarea
Sisteme avansate în electronica aplicată
Obiective
Conceperea şi proiectarea sistemelor de conversie a energiei.
Descriptori Se vor deduce ecuaţiile de dimensionare ale sistemelor de conversie a energiei.
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Şef lucrări dr.ing. Irinel Pletea  (curs, aplicaţii)

Ultima actualizare în Vineri, 20 Noiembrie 2009 12:00