Fundamentele inteligentei artificiale PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DF508 SAEA, SEIII
Numar credite 8
Specializarea
Sisteme avansate în electronica aplicată | Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială
Obiective
Studierea şi aprofundarea unor tehnici de clasificării, recunoaşterea formelor şi data-mining, implementarea unor sisteme de decizie, analize de caz pentru sisteme reconfigurabile şi metode euristice de optimizare.
Descriptori Logici, clasificatori, reţele neuronale, recunoaşterea formelor, data-mining, sisteme de decizie, sisteme fuzzy, control inteligent, algoritmi optimizare.
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. H.N. Teodorescu (curs) | Asist.ing. Marius Zbancioc (aplicaţii)

Ultima actualizare în Vineri, 20 Noiembrie 2009 12:30