Structuri logice programabile PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DS508 SAEA
Numar credite 8
Specializarea
Sisteme avansate în electronica aplicată
Obiective
Studiul principalelor familii de circuite logice programabile.
Descriptori Structuri logice programabile de complexitate redusă (PROM, PLA, PAL). Tehnologii de programare. Circuite CPLD. Cicuite FPGA. Limbaj EASY-ABEL, VHDL.
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Conf.dr.ing. Ioan Cleju  (curs) | Conf.dr.ing. Dan Dobrea (aplicaţii)

Ultima actualizare în Vineri, 20 Noiembrie 2009 12:36