Proiectarea circuitelor si echipamentelor electronice de putere PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DS602 SAEA
Numar credite 8
Specializarea
Sisteme avansate în electronica aplicată
Obiective
Cursul are ca scop oferirea unor cunoştinţe necesare formării de specialişti cu competenţe în activitatea de proiectare tehnologică a circuitelor electronice de putere prin asimilarea regulilor şi algoritmilor de proiectare a structurilor de interconectare la nivel de placa (PCB) şi echipament, compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor şi sitemelor electronice de putere.
Descriptori Proiectarea structurii de interconectare la nivel de placă (PCB) cu aplicaţii în electronica de putere. Tehnici de interfaţare performantă între blocurile de proiectare SCM şi PCB. Postprocesări PCB. Elemente de integritate a semnalelor şi compatibilitate electromagnetică la nivel PCB cu aplicaţii în electronica de putere. Elemente de management termic al modulelor electronice. Proceduri antiperturbative.
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Conf.dr.ing. Tecla Castelia Goraş (curs, aplicaţii)

Ultima actualizare în Vineri, 20 Noiembrie 2009 12:42