Modelarea si simularea convertoarelor de putere PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DS604 SAEA
Numar credite 7
Specializarea
Sisteme avansate în electronica aplicată
Obiective
Modelarea si simularea convertoarelor electronice de putere cat si a circuitelor de comanda si control. Analizarea si compararea diferitelor procedee obtinute prin simulare in vederea optimizarii functionarii convertoarelor de putere.
Descriptori Se vor analiza si modela topologii distincte de convertoare atat de curent continuu cat si de curent alternativ , sistemele de comanda dedicate, precum si diferita comportare a convertoarelor in regimurii critice de lucru.
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Şef lucrări dr.ing. Ovidiu Ursaru (curs, aplicaţii)

Ultima actualizare în Vineri, 20 Noiembrie 2009 12:52