Procesarea si recunoasterea semnalelor complexe PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DO604 SAEA
Numar credite 7
Specializarea
Sisteme avansate în electronica aplicată
Obiective
Asimilarea notiunilor teoretice si practice in ceea ce priveste tehnici de inteligenta artificiala (retele neuronale si algoritmi genetici); aplicatii ale acestora in procesarea de semnal.
Retele neuronale - solutie de inteligenta artificiala pentru aplicatii de procesare de semnal si identificare de pattern-uri (clasificare).
Algoritmi genetici – solutie de inteligenta artificiala pentru aplicatii de optimizare
Notiuni de procesare de procesare de semnal 1D si 2D
Exemple de aplicatii de procesare de semnal 1D si 2D in domeniul semnalelor biomedicale.
Descriptori Retele neuronale de tip perceptron multistrat. Algoritmul de invatare de tip backpropagation.
Retele neuronale nesupervizate. Algoritmul de autoorganizare Kohonen.
Retele neuronale in aplicatii de filtrare de semnale. Retele neuronale in aplicatii de recunoastere de pattern-uri. Retele neuronale in aplicatii de identificare functii neliniare
Algoritmi genetici. Reprezentari si operatori genetici specifici. Comparatie intre algoritmi genetici si metodele de gradient.
Semnale biomedicale 1D (ECG, EMG, EEG). Semnale 2D (imagini radiografice, ecografice, CT, RMN).
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Conf.dr.ing. Adrian Brezulianu (curs, aplicaţii)

Ultima actualizare în Vineri, 20 Noiembrie 2009 13:03