Proiectarea circuitelor integrate pentru prelucrarea analogica a semnalelor PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DS505 TMPS
Numar credite 6
Specializarea
Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
Obiective
Prezentarea unor tehnici moderne de proiectare a circuitelor CMOS pentru prelucrarea analogică de semnal. Familiarizarea cu o serie de instrumente soft-ware de analiza si proiectare. Familiarizarea cu o serie de tehnici specifice de proiectare „low power” si “low voltage”. Prezentarea unor rezultate si aplicaŃii recente.
Descriptori Principii si tehnici de realizare a circuitelor integrate în tehnologie CMOS, analiza de zgomot a dispozitivelor MOS, oglinzi de curent si amplificatoare operationale avansate, comparatoare, particularităti ale proiectării circuitelor de esantionare si memorare pentru prelucrarea analogică a semnalelor, convertoare cu supra-esantionare, filtre în timp continuu, filtre cu capacităti comutate, bucle cu calare de fază, filtre de RF, particularităti ale proiectării "low power” si "low voltage", aspecte privind implementarea unor arhitecturi analogice de calcul paralel de tip retea neuronală celulară pentru prelucrarea semnalelor.
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Liviu Goraş (curs, aplicaţii)

-      !  
       
 
        

 
    & &        
     !           .
             
           &  
     


         
        &        
     !         .
          /  
.
            &    
     ! .
Ultima actualizare în Vineri, 20 Noiembrie 2009 14:59