Proiectarea circuitelor integrate de prelucrare digitala a semnalelor PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DS506 TMPS
Numar credite 6
Specializarea
Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
Obiective
Acumularea de cunostinte in domeniul arhitecturilor de uz de general pentru sistemele de cacul; asimilarea de cunostinte privind procesoarele moderne de uz general si a celor specializate de prelucrare de semnal.
Descriptori Masini de stare, protocoale, unitate de control, unitate atritmetic logica, magistrala, arbitru de magistrala, unitate de management a memoriei.
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Conf.dr.ing. Liviu Ţigăeru, şef lucrări dr.ing. Tiberiu Teodorescu (curs, aplicaţii)

-      !  
       
 
        

 
    & &        
     !           .
             
           &  
     


         
        &        
     !         .
          /  
.
            &    
     ! .
Ultima actualizare în Vineri, 20 Noiembrie 2009 15:06