Elemente de inteligență artificială PDF Imprimare Email
Miercuri, 23 Ianuarie 2019 00:00
Codul disciplinei DOA 502 TMPS
Numar credite 6
Specializarea
Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
Obiective
Cursul urmărește introducerea noțiunilor teoretice fundamentale, a terminologiei și a aplicațiilor uzuale ale algoritmilor de învățare automată (machine learning) și a celor de tip deep learning. Sunt prezentați principalii algoritmi de învățare supravegheată și nesupravegheată, arhitecturile specifice și modalitățile optime de selecție a parametrilor corespunzători. Gama aplicațiilor include detecția și recunoașterea obiectelor, biometria, prelucrarea semnalelor biomedicale, analiza seriilor de timp. Suportul software este asigurat de către programele Matlab și Python.
Descriptori Regresie liniară, clasificare, k-means, SVM, random forest, adaboost, MLP, CNN
Documente
Fişa disciplinei
Resurse Internet
Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Iulian Ciocoiu (curs, aplicaţii)

 

-      !  
       
 
        

 
    & &        
     !           .
             
           &  
     


         
        &        
     !         .
          /  
.
            &    
     ! .
Ultima actualizare în Sâmbătă, 23 Martie 2019 10:03