Proiectarea sistemica a circuitelor integrate PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DS503 PCVA
Numar credite 8
Specializarea
Proiectarea circuitelor VLSI avansate
Obiective
Prezentarea principiilor şi a instrumentelor de proiectare a circuitelor  integrate la nivel de sistem.  Prezentarea  tarnsformărilor  algoritmice destinate creşterii vitezei de operare şi scăderii puterii consumate.: pipeline, retiming, procesare paralelă. Prezentarea unor studii de caz: filtre adaptive, algoritmi de compresie, convertoare sigma-delta. 
Descriptori Procesoare numerice de semnal, instrumente ESL (Electronic System Level), pipeline, retiming, filtrare adaptivă, tehnici multirată
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Iulian Ciocoiu (curs, aplicaţii)

-      !  
       
 
        

 
    & &        
     !           .
             
           &  
     


         
        &        
     !         .
          /  
.
            &    
     ! .
Ultima actualizare în Marţi, 12 Octombrie 2010 09:05