Home Admitere Masterat
Informații admitere masterat PDF Imprimare Email
Miercuri, 11 Septembrie 2019 00:00

 

LOCURI SCOASE LA CONCURS SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019
Forma de învăţământ Buget Taxă
Masterat (durata studiilor de 2 ani, cu frecvență) 18 64
Reţele de comunicaţii 0 10
Radiocomunicaţii digitale  14 10
Information technologies for telecommunications (în limba engleză) 0 10
Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor* 0 5
Sisteme avansate în electronica aplicată 0 9
Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială 0 10
Automotive electronic control systems (în limba engleză) 3 10

*Pentru candidații de origine romă: 1 loc

 

 • Numărul candidaților înscriși la data de 18.09.2019: 29

 

 • Centre de înscriere a candidaţilor:
  S
  ecretariatul Facultății de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (sala III.34), B-dul Carol I nr. 11A, corp A, între orele 9:00-14:00 (luni-vineri)

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR:

La această adresă candidații pot completa și ONLINE formularul electronic de înscriere disponibil, urmând ca în perioada de înscriere candidații să se prezinte la facultate pentru validarea și finalizarea înscrierii.

Observații:
Formularul de înscriere se completează într-o singură sesiune de lucru. Dacă după completarea formularului candidatul dorește să efectueze anumite modificări ale opțiunilor/informațiilor, acestea se pot face numai în momentul prezentării la comisia de validare a înscrierii la facultate.

 

CIFRA DE ȘCOLARIZARE 2019*
Forma de învăţământ Buget Taxă
Masterat (durata studiilor de 2 ani, cu frecvență) 141 70
Reţele de comunicaţii    
Radiocomunicaţii digitale    
Information technologies for telecommunications (în limba engleză)    
Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor    
Sisteme avansate în electronica aplicată    
Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială    
Automotive electronic control systems (în limba engleză)    
*Pentru candidații de origine romă: 1 loc


CALENDARUL ADMITERII 2019

Ciclul de studii universitare

Perioada
de înscriere/
Verificarea cunoștințelor

Afişarea
rezultatelor
Termen depunere
diplomă în original
Afişare
rezultate finale

Taxa de înscriere* Taxa de şcolarizare
Masterat

10-11, 15, 23-24 iulie 2019

26 iulie 2019

26-29 iulie 2019 29 iulie 2019 100 RON 3500 RON
Masterat 13, 18 septembrie 2019 20 sept 2019 23 septembrie 2019 23 sept 2019 100 RON 3500 RON • METODA DE SELECŢIE:

  Media generală de admitere (MA) se stabileşte cu relaţia:

  MA = 0.8*MF + 0.2*MC
  , unde:


  MF: media examenului de finalizare a studiilor universitare (media la examenul de licență)
  MC: media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

 

Tematica probei de verificare a cunoștințelor specifice domniului de studiu (programe în limba română) | Tematica probei de verificare a cunoștințelor specifice domniului de studiu pentru programul Automotive electronic control systems (în limba engleză)

Datele de examinare pentru susţinerea probei orale de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu din cadrul examenului de admitere de la studii universitare de masterat (o probă la alegere dintre disciplinele menționate) din sesiunea septembrie 2019.


În caz de egalitate a mediei de admitere drept criteriu de departajare se iau în consideraţie:
a) Nota la proba de evaluare a cunoştinţelor generale şi de specialitate din cadrul examenului de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă
b) Nota la susţinerea proiectului de diplomă/licenţă

 

 • ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

a) cerere de admitere în ciclul de studii de masterat 2019 | exemplu de model completat
b) formular de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (disponibil la comisia de înscriere și online)

c) diploma de bacalaureat şi diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/studiilor universitare de lungă durată, ambele în original sau în copie conformă cu originalul
d) certificat de naştere, în copie conformă cu originalul
e) dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)
f) buletinul (cartea) de identitate, în copie xerox şi în original, pentru legitimare
g) adeverinţă medicală tip | extras din Procedura de admitere masterat TUIASI: "adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase". Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii."
h) dacă este cazul, acte doveditoare pentru scutirea plăţii taxei de înscriere
i) alte acte solicitate de Comisia de admitere pe facultate


Pentru candidaţii absolvenţi ETTI care vor promova examenul de licenţă în sesiunea septembrie 2019:
• candidaţii se vor putea înscrie imediat după afişarea rezultatelor examenului de licenţă din sesiunea septembrie 2019
• în cererea de înscriere, mediile cerute vor fi completate pe baza tabelelor furnizate de secretariat și existente la Comisia de înscriere
• adeverinţele de finalizare a studiilor de licenţă vor fi depuse la dosar ulterior, de către secretariatul facultăţiiUltima actualizare în Luni, 23 Septembrie 2019 12:10