Prelucrarea digitală a semnalelor PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DS508 TMPS
Numar credite 6
Specializarea
Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
Obiective
Studiul unor clase de algoritmi DSP: filtrare adaptivă, tehnici multirezoluţie, metode de compresie. Modelarea si analiza efectelor cuantizării, tehnici de scalare, reprezentare în virgulă fixă/mobilă. Prezentarea transformărilor algoritmice, a tehnicilor de pipeline, retiming.
Descriptori Filtrare adaptivă, analiza wavelet, cuantizare, reprezentare în virgulă fixă/mobilă, transformări algoritmice, retiming, folding/unfolding.
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Iulian Ciocoiu (curs, aplicaţii)

 

-      !  
       
 
        

 
    & &        
     !           .
             
           &  
     


         
        &        
     !         .
          /  
.
            &    
     ! .
Ultima actualizare în Luni, 26 Octombrie 2015 18:11