Discipline liber alese Imprimare
Joi, 06 Februarie 2020 12:36

În atenţia studenţilor care şi-au prevăzut în contractul de studii discipline liber alese:

Vă informăm că în conformitate cu Art. 20 din Procedura de organizare a studiilor universitare de licenţă, COD: TUIASI.POB.01, "Disciplinele liber alese (facultative) înscrise de student în contractul de studii se trec în documentele de evidenţă a situaţiei şcolare a studentului. Notele la disciplinele liber alese se iau în calculul mediei numai la solicitarea scrisă a studentului."

 

Ultima actualizare în Joi, 06 Februarie 2020 12:39