Anunț burse Imprimare
Vineri, 20 Martie 2020 00:00

Lista studenților beneficiari de burse din toate categoriile pentru semestrul II al anului universitar 2019-2020 sunt disponibile aici. Tabelul conține studenții ordonați în ordine alfabetica, dar în locul numelui aceștia sunt identificați prin numărul matricol..

 

NOTĂ: În conformitate cu Art.15 din „Procedura privind acordarea burselor pentru studenții de la ciclurile de învățământ licență și master din cadrul TUIASI – cod PO.PRS.03", pentru categoria de burse sociale a fost alocat un fond de 30% din fondul total de burse stabilit de universitate pentru facultate.

 

Ultima actualizare în Vineri, 20 Martie 2020 11:29