Programare orientata pe obiecte PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DC505
Numar credite 8
Specializarea
Radiocomunicaţii digitale | Reţele de comunicaţii
Obiective
Însuşirea conceptelor de bază ale programării orientate obiect. Învăţarea limbajului C++ conform standardului ANSI/ISO. Aprofundarea tehnologiei orientate obiect OOP (Object Oriented Programming) şi a OMT (Object Modeling Technique) şi utilizarea acestora pentru modelarea, descrierea şi rezolvarea aplicaţiilor cu caracter ştiinţific şi/sau tehnic.
Descriptori Tipuri de date abstracte în POO, constructori, destructori, supraîncărcarea operatorilor, clase derivate şi polimorfism, streamuri I/O, template-uri, tratarea exceptiilor, programare generică, Standard Template Library, tehnici OMT.
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Adriana Sirbu (curs, aplicaţii)

Ultima actualizare în Joi, 19 Noiembrie 2009 15:47